© Lokalmat fra Ringerike. Proudly created with Wix.com

GODT å SPISE

-  Handle lokalt  -

Kjøtt fra Nedre Hovin Gård

Aberdeen Angus er en rase som egner seg spesielt godt som nisjeprodukt, da kjøttet har en unik spisekvalitet. og utmerker seg med en førsteklasses kjøttkvalitet – saftig og mørt.

Gården Nedre Hovin ligger på Tyristrand i et typisk ravinelandskap med flott utsikt over Tyrifjorden. Helt tilbake til 1865 har gården vært i familien til nåværende eier, Torkel Skinnes Myhre. Høsten 1992 fikk Torkels sønn, Tobias, de første ammekuene av den skotske rasen Aberdeen Angus i 12 års gave. Dyra er svarte og hornløse. Tobias utviklet Hovin Angus til og bli en av landets beste livdyrbesetninger. Dessverre gikk han bort i 2002. Siden 2010 er det Espen Krogstad som har forpaktet gården og får gleden av og videre føre en flott besetning. Hovin Angus består nå av ca 70 mordyr og det selges livdyr til hele landet. Dyra på Nedre Hovin beiter hver sommer på store utmarksområder i Holleia. Her går mor med kalv i et naturlig miljø fra mai fram til vi henter dem hjem i september.