© Lokalmat fra Ringerike. Proudly created with Wix.com

Hrikariki er det eldste dokumenterte navnet på Ringerike. Hrikariki blir nevnt på Alstadsteinen som er en rikt utsmykket runestein fra gården Nedre Alstad i Hof, Østre Toten kommune. Steinen er hogd ut av rød sandstein, av en type som i Norge bare finnes på Ringerike, langs østsiden av Tyrifjorden og Steinsfjorden. Runene skulle tyde på at steinen og innskriften skriver seg fra slutten av 900-tallet. Mange vikingkrigere brukte hjelm, men det er bare bevart en eneste, nemlig hjelmen fra Gjermundbu. Gjermundbuhjelmen har fått navnet sitt etter gården
Gjermundbu på Ringerike der den ble funnet. Hjelmen ble laget en gang mellom 950 og 975.

HRIKARIKI VATN AKEVITT

 • Hrikariki Vatn er nå endelig å få tak i på polet igjen.

  Link til produktet på polet: Hrikariki Vatn.

  Hrikariki Vatn er en klassisk fatmodnet karveakevitt, som gjør den godt egnet til norsk mat. Modning på et eget eikefat har gjort akevitten kompleks og godt avrundet. Potetene som er grunnsteinen i akevitten er fra Ringerike og vokst i det rike jordsmonnet langs elven som renner ut i Tyrifjorden. Etiketten selv har motiv av Thomas Klevjer, som også har sin virksomhet i dette området.


  Produsert for Ringeriksmat
  av Arcus Norway AS.
  Tappet på Atlungstad Brenneri.